Home » Over de VThB » Lustrum VThB 31 oktober 2017

Lustrum VThB 31 oktober 2017

NB Update 2019: De lezingen van deze dag zijn gepubliceerd in
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 2019, nr 1

VERENIGING VOOR HET THEOLOGISCH BIBLIOTHECARIAAT

1947-2017

De Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat vierde op 31 oktober haar zeventigjarige bestaan.

Op 2 oktober 1947 werd op initiatief van oud-verzetsman Pater Jan Daniel Bakker de Vereniging van Seminarie- en Kloosterbibliotheken (VSKB) opgericht. Zij stelde zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen de bibliothecarissen van seminaries en kloosters. In 1953 telde de vereniging 101 leden. Zij organiseerde vakcursussen, beheerde een – later ook internationale – bestelcentrale om voor de leden zo voordelig mogelijk buitenlandse boeken aan te schaffen en organiseerde een systeem voor het delen van titelbeschrijvingen.

In 1974 werd de VSKB opengesteld voor niet-katholieken en omgevormd tot de Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat (VThB). Het doel van de vereniging, de “behartiging van de belangen van het theologisch en godsdienstwetenschappelijk bibliotheekwezen en het kerkelijk boekenbezit door middel van samenwerking, zowel nationaal als internationaal”, is nog even actueel als bij haar oprichting. Inmiddels is de VThB een belangrijk knooppunt van vakbibliotheken van universiteiten, theologische opleidingen, seminaries en specialistische studiecentra. Een apart onderdeel daarvan is de Werkgroep Abdijbibliotheken (WAB), waarin klooster- en abdijbibliotheken zich verenigd hebben.

De VThB is ook op Europees niveau actief door deelname aan de European Theological Libraries (BETH-Bibliothèques Européennes de Théologie), een vereniging van Europese zusterorganisaties.

Haar zeventigjarig bestaan vierde de VThB op de plaats van haar ontstaan, Nijmegen. Frans Hoppenbrouwers, biograaf van Jan Daniel Bakker, opende de middag met een schets van zijn leven en werk voor het katholieke bibliotheeknetwerk. Cultuur- en kerkhistoricus Peter Nissen gaf een uiteenzetting over de ontwikkeling van de katholieke theologie in relatie tot theologische bibliotheken. George Harinck, Directeur Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, besloot de middag met een voordracht over de Protestantse bibliotheken en hun relatie met de opleidingen theologie.

Leden, oud-leden van de vereniging en belangstellenden van harte welkom.

————————–

Dinsdag 31 oktober 2017

Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit

Instructieruimte 01.05B (1e verdieping)

Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen

 

—————————

 

Programma:

13.30-14.00 Ontvangst van oud-leden en belangstellenden met koffie en thee

14.00-14.15 Welkomstwoord door drs. Geert Harmanny, voorzitter VThB

14.15-14.45 Drs. Frans Hoppenbrouwers over leven en werk van pater Bakker voor de VSKB

14.45-15.30 Prof. Dr. Peter Nissen over de ontwikkeling van de katholieke theologie in relatie tot de Theologische bibliotheken in Nederland

15.30-16.15 Prof. Dr. George Harinck, Directeur Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) over de recente geschiedenis van de protestantse bibliotheken in Nederland

16.15-16.30 Afsluiting

16.30-17.30 Borrel met hapjes

 

Alle leden, oud-leden, belangstellenden zijn van harte welkom.

Graag opgave via het formulier Opgave lustrum

%d bloggers like this: